کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس به مکتا پیوست

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 دی 1400
responsive image

کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس و مجمع کتابخانه های تخصصی حوزوی و دانشگاهی استان قم(مکتا) تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه علمی، تحقیقاتی، کاربردی و فرهنگی منعقد نمودند.


همکاری طرفین در زمینه اجرای طرح های پژوهشی مشترک

تلاش برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های موجود در جهت برگزاری کارگاه ها، همایش ها، سمینارها، نمایشگاه ها و دوره های آموزشی مورد توافق طرفین در حوزه فعالیت کتابخانه‌ها

اقدام طرفین در زمینه انتشار کتاب و نشریات در چارچوب قوانین و مقررات

مبادله و اهدای کتاب و سایر منابع اطلاعاتی به منظور غنی سازی مجموعه ها و تکمیل کسری منابع طرفین

ارائه تسهیلات ویژه به پژوهشگران و کارشناسان طرفین بر اساس قوانین و مقررات تنها برخی از توافقات و تعهدات طرفین در این تفاهمنامه است.

Log in to post comments