شانزدهمین نشست متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی منطقه جنوب کشور با تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان داد

تاریخ انتشار: شنبه 18 دی 1400
responsive image

شانزدهمین نشست متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی با محوریت مدیریت استراتژیک در کتابخانه های دانشگاهی ذر روز چهارشنبه پانزدهم دیماه ۱۴۰۰ تشکیل شد.

در این نشست از پژوهشگران برگزیده رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در ۴ استان فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان تقدیر به عمل آمد.

از دانشگاه خلیج فارس، خانم دکتر زهره زاهدی و خانم دکتر زهرا یوسفی به عنوان پژوهشگران برگزیده گروه علم اطلاعات و دانش شناسی در سطح هیات علمی معرفی شدند

همچنین خانم‌ها مرضیه غزنوی و معصومی روایی نیز به عنوان پژوهشگران برگزیده در سطح شاغلان تحقیقاتی شناخته شدند.

Log in to post comments