ارتقاء رتبه سه تن از اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس به مرتبه دانشیاری

تاریخ انتشار: شنبه 11 دی 1400
responsive image

 

با تشکیل هیات ممیزه دانشگاه خلیج فارس در روز پنجشنبه نهم دی ماه هزار و چهارصد سه تن از اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

در این جلسه با ارتقای مرتبه آقایان دکتر حامد گرگین پور عضو هیات علمی دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده، دکتر احمد محمدی اسلامی عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی و دکتر رضا شرف دینی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده به مرتبه دانشیاری موافقت شد.

 

روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی خلیج فارس تبریک عرض می کند.

Log in to post comments