انعقاد قرارداد بین دانشگاه خلیج فارس و شرکت صنایع سیمان دشتستان

تاریخ انتشار: دوشنبه 6 دی 1400
responsive image

دانشگاه خلیج فارس و شرکت صنایع سیمان دشتستان، روز دوشنبه ششم دی ماه ۱۴۰۰ در سالن سلیمان سیرافی مجتمع فناوری دانشگاه خلیج فارس، قرارداد انجام خدمات پژوهشی و مشاوره ای با محوریت پی جویی معدن هماتیت در منطقه دشتستان امضا نمودند.

این قرارداد با حضور مدیر عامل  و اعضای هیئت مدیره صنایع سیمان دشتستان و ریاست و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه‌خلیج ‌فارس به امضاء رسید.

 دانشگاه خلیج فارس با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های  علمی و پژوهشی، در زمینه  برقراری ارتباط با صنعت و جامعه تنها در سال ۱۳۹۹  موفق به انعقاد  ۸۰ قرارداد پژوهشی با صنایع گوناگون شده است.

Log in to post comments