چاپ 7 مقاله با موضوع Covid-19 توسط پژوهشگران دانشگاه خلیج فارس در مجلات JCR

تاریخ انتشار: شنبه 17 مهر 1400
responsive image

بر اساس گزارش برگرفته از پایگاه WoS طی دو سال اخیر و با توجه به شرایط همه گیری ویروس کرونا، تعداد ۷ مقاله با نام آدرس دانشگاه خلیج فارس در این پایگاه نمایه شده است، که تمامی این مقالات از دسته مجلات JCR بوده است. که در ادامه خلاصه ای از اطلاعات این مقالات را مشاهده می نمایید.

به طور ویژه میتوان به مقاله ی اخیر جناب آقای دکتر امیرحسین احمدی اشاره کرد که این مقاله در Scientific Reports یکی از مجلات زیر مجموعه Nature به چاپ رسیده است.

http://research.pgu.ac.ir/_Pages/News/Read.aspx?ID=15