بر اساس گزارش پایگاه استنادی WoS(ISI) مقالات پراستناد دانشگاه خلیج فارس به 10 عنوان رسید

تاریخ انتشار: دوشنبه 22 شهریور 1400
responsive image

بر اساس آخرین گزارش برگرفته از پایگاه استنادی WoS(ISI) تعداد مقالات پر استناد (Highly Cited Paper) دانشگاه خلیج فارس به ۱۰ مقاله رسیده است، در این میان می توان به تعداد ۵ مقاله چاپ شده در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد که به این لیست افزوده شده اند. ‏"Highly Cited Paper" به مقالاتی گفته می شود که بر اساس تعداد ارجاعات شمرده شده توسط پایگاه ESI ،میزان ارجاعات این مقالات جزو 1% مقالات برتر دنیا در دسته‌بندی خاص خود قرار گرفته اند. لیست مقالات Highly Cited دانشگاه خلیج فارس به شرح ذیل می باشد:

http://research.pgu.ac.ir/_Pages/News/Read.aspx?ID=13

بر اساس گزارش پایگاه استنادی WoS(ISI) مقالات پراستناد دانشگاه خلیج فارس به 10 عنوان رسید