بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

افتتاحی9 - 9 صبح حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه / 16-18 سالن اجتماعات دانشگده نفت و گاز و پتروشیمی

اولین جشنواره فرهنگ ملل (ایران، افغانستان، پاکستان، نیجریه)

اینترنت اشیا و شهر هوشمند

دکتر سام مهدویان
هم‌بنیان‌گذار ش
رکت S+M.AI

ثبت نام، تحصیل در خارج چرا و چگونه

تولید کرم ترمیم زخم با استفاده ازعصاره جلبک

تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و جرایم مرتبط

مدرس:
علی غیوری مقدم

نشست تخصصی

بازگشایی دانشگاه: مشکلات آموزشی و امتحانات حضوری

ویژه اساتید