نشست علمی با موضع پیشرفت‌های اخیر در گرانش و کیهان شناسی

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
responsive image

با همت گروه فیزیک دانشکده علوم و فناور‌های نانو و زیستی، نشست علمی به صورت مجازی و با موضوع "پیشرفت‌های اخیر در گرانش و کیهان شناسی" و با حضور دکتر احمد شیخی استاد تمام بخش فیزیک دانشگاه شیراز برگزار می گردد.

زمان: چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

لینک حضور در نشست: meet.pgu.ac.ir/b/phy-rtv-zrh