نشست علمی با موضوع "سیاست های چین برای حضور در خلیج فارس"

برگزار شده
نشست علمی با موضوع "سیاست های چین برای حضور در خلیج فارس"

جمعه 10 اردیبهشت 1400 --- 18:35

محل: آنلاین
اشتراک در:

رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: جمعه 12 آذر 1400