نشست علمی با موضوع"ارزیابی طرح های دولت دوازدهم برای امنیت خلیج فارس"

برگزار شده
نشست علمی با موضوع"ارزیابی طرح های دولت دوازدهم برای امنیت خلیج فارس"

جمعه 10 اردیبهشت 1400 --- 17:35

محل: آنلاین
اشتراک در:

رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: جمعه 12 آذر 1400