نشست علمی با موضوع"استراتژی صفویان از آزاد سازی جزایر اشغالی و بهره مندی از خلیج فارس"

برگزار شده
نشست علمی با موضوع"استراتژی صفویان از آزاد سازی جزایر اشغالی و بهره مندی از خلیج فارس"

جمعه 10 اردیبهشت 1400 --- 15:30

محل: آنلاین
اشتراک در:

رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: جمعه 12 آذر 1400