نشست علمی با موضوع"خلیج فارس; دریای ما ساسانیان"

برگزار شده
نشست علمی با موضوع"خلیج فارس; دریای ما ساسانیان"

جمعه 10 اردیبهشت 1400 --- 19:30

محل: آنلاین
اشتراک در:

رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: جمعه 12 آذر 1400