چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

مانده تا رویداد
چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

چهارشنبه 30 آذر 1401 --- 08:30

محل: Persian Gulf University
اشتراک در:

رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 18 خرداد 1401