نشست Introduction to oil and gas methane upstream emissions

برگزار شده
نشست Introduction to oil and gas methane upstream emissions

سه شنبه 30 آذر 1400 --- 20:00

محل: https://b2n.ir/RW0093001
اشتراک در:

نشست Introduction to oil and gas methane upstream emissions


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 28 آذر 1400