وبینار رایگان آشنایی با کوچینگ

برگزار شده
وبینار رایگان آشنایی با کوچینگ

دوشنبه 6 دی 1400 --- 17:00

محل: https://b2n.ir/PGUkarafarini
اشتراک در:

وبینار رایگان آشنایی با کوچینگ

کوچ و مدرس توسعه فردی و افزایش عملکرد


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 20 آذر 1400