نشست انرژی های تجدید پذیر و پارامترهای تاثیرگذار بر آنها

برگزار شده
نشست انرژی های تجدید پذیر و پارامترهای تاثیرگذار بر آنها

شنبه 20 آذر 1400 --- 14:30

محل: https://b2n.ir/RW0092002
اشتراک در:

نشست انرژی های تجدید پذیر و پارامترهای تاثیرگذار بر آنها

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛ نشست مجازی انرژی های تجدید پذیر و پارامترهای تاثیرگذار بر آنها با حضور دکتر محسن بردستانی، کارشناس ارشد مرکز مالکیت صنعتی نروژ و به همت دانشکده مهندسی برگزار می‌گردد.

این رویداد روز 20 آذرماه 1400 ساعت 14:30 آغاز می‌شود.

جهت شرکت در این نشست می‌تواند به لینک زیر مراجعه نمایید.

b2n.ir/RW0092002


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 15 آذر 1400