نشست حرکات اصلاحی مبتنی بر ورزش

برگزار شده
نشست حرکات اصلاحی مبتنی بر ورزش

شنبه 20 آذر 1400 --- 11:00

محل: https://b2n.ir/RW0092001
اشتراک در:

نشست حرکات اصلاحی مبتنی بر ورزش

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛ نشست مجازی حرکات اصلاحی مبتنی بر ورزش با حضور دکتر محمد امین صفری ، پژوهشگر پسادکترا بنیاد ملی نخبگان، عضو هسته پژوهشی ورزش، تغذیه و تندرستی خلیج فارس و به همت دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌گردد.

این رویداد روز 20 آذرماه 1400 ساعت 11:00 آغاز می‌شود.

جهت شرکت در این نشست می‌تواند به لینک زیر مراجعه نمایید.

b2n.ir/RW0092001


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 15 آذر 1400