کاربرد داده‌کاوی و هوش مصنوعی در تصمیمات مدیریتی

برگزار شده
کاربرد داده‌کاوی و هوش مصنوعی در تصمیمات مدیریتی

یکشنبه 14 آذر 1400 --- 20:00

محل: https://b2n.ir/pgubm
اشتراک در:

انجمن علمی مدیریت بازرگانی با افتخار برگزار می‌کند

عنوان وبینار
کاربرد داده‌کاوی و هوش مصنوعی در تصمیمات مدیریتی

با مهندس مونا حاتمی
دانشمند علوم داده از غول تکنولوژی دنیا IBM

🔹فارغ تحصیل از
Penn state university

🔹دیتا ساینتیست و مهندس ماشین لرنینگ از نیویورک امریکا

✳️این وبینار رایگان است و نیازی به ثبت‌نام نیست.


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 13 آذر 1400