نشست اندیشه نقد تا نقد اندیشه (گذری بر اخلاق نقد و تحلیل نقد اندیشمندانه)

برگزار شده
نشست اندیشه نقد تا نقد اندیشه (گذری بر اخلاق نقد و تحلیل نقد اندیشمندانه)

یکشنبه 14 آذر 1400 --- 19:30

محل: b2n.ir/RW0091402
اشتراک در:

دکتر رضا نجفی ، 

عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه خلیج فارس

نشست اندیشه نقد تا نقد اندیشه (گذری بر اخلاق نقد و تحلیل نقد اندیشمندانه)

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛ نشست مجازی اندیشه نقد تا نقد اندیشه (گذری بر اخلاق نقد و تحلیل نقد اندیشمندانه) با حضور دکتر رضا نجفی ، عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه خلیج فارس و به همت دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌گردد.

این رویداد روز 14 آذرماه 1400 ساعت 19:300 آغاز می‌شود.

جهت شرکت در این نشست می‌تواند به لینک زیر مراجعه نمایید.

b2n.ir/RW0091402


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 10 آذر 1400