نشست پیشگیری از کمردرد با ورزش

برگزار شده
نشست پیشگیری از کمردرد با ورزش

دوشنبه 15 آذر 1400 --- 18:00

محل: https://b2n.ir/RW0091502
اشتراک در:

دکتر حمید دانشجو

دانشیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

نشست پیشگیری از کمردرد با ورزش

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛ نشست مجازی پیشگیری از کمردرد با ورزش با حضور دکتر حمید دانشجو ، دانشیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی Meomorial Universicty of Newfoundland, Canada و به همت دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌گردد.

این رویداد روز 15 آذرماه 1400 ساعت 18:00 آغاز می‌شود.

جهت شرکت در این نشست می‌تواند به لینک زیر مراجعه نمایید.

b2n.ir/RW0091502


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 9 آذر 1400