نشست بورس: فرصتها و تهديدها

برگزار شده
نشست بورس: فرصتها و تهديدها

دوشنبه 15 آذر 1400 --- 13:00

محل: https://b2n.ir/RW0091501
اشتراک در:

دكتر محمد كيامهر ، 

عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس

نشست بورس: فرصتها و تهديدها

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛ نشست مجازی بورس: فرصتها و تهديدها با حضور دكتر محمد كيامهر ، عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس و به همت دانشکده کسب و کار و اقتصاد دانشگاه خلیج فارس برگزار می‌گردد.

این رویداد روز 15 آذرماه 1400 ساعت 13:00 آغاز می‌شود.

جهت شرکت در این نشست می‌تواند به لینک زیر مراجعه نمایید.

b2n.ir/RW0091501


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 9 آذر 1400