برنامه بازدید عمومی مراکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه خلیج فارس به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

برگزار شده
برنامه بازدید عمومی مراکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه خلیج فارس به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

شنبه 13 آذر 1400 --- 08:00

محل: https://researchweek.pgu.ac.ir
اشتراک در:

برنامه بازدید عمومی مراکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه خلیج فارس به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛ برنامه بازدید عمومی مراکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه خلیج فارس به مناسبت هفته پژوهش و فناوری اعلام شد.

علاقمندان به بازدید از مراکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه زیر به شرح جدول زیر می‌توانند جهت بازدید مراجعه نمایند


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 10 آذر 1400