سلسله جلسات آشنایی با گروه‌های پژوهشی دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

برگزار شده
سلسله جلسات آشنایی با گروه‌های پژوهشی دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

چهارشنبه 10 آذر 1400 --- 19:30

محل: https://b2n.ir/sace
اشتراک در:

گروه پژوهشی نانوزیست فناوری کاربردی
▫️Applied Nano-Biotechnology Research Group

انجمن علمی‌دانشجویی مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس برگزار می‌کند

سلسله جلسات آشنایی با گروه‌های پژوهشی دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 9 آذر 1400