اقتصاد رفتاری - سخنرانی دکتر نازنین موسوی

برگزار شده
اقتصاد رفتاری

شنبه 6 آذر 1400 --- 18:00

محل: http://B2n.ir/pgubm
اشتراک در:

انجمن علمی مدیریت بازرگانی به مناسبت هفته پژوهش برگزار میکند:

🔸وبینار
اقتصاد رفتاری

🔹مدرس
دکتر نازنین موسوی

پژوهشگر اقتصاد رفتاری


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: جمعه 5 آذر 1400