نشست توسعه زیر ساخت ارتباطی شهر هوشمند در منطقه دو شهری بوشهر با ایجاد پوشش شبکه اینرنت اشیا

برگزار شده
نشست توسعه زیر ساخت ارتباطی شهر هوشمند در منطقه دو شهری بوشهر با ایجاد پوشش شبکه اینرنت اشیا

چهارشنبه 14 مهر 1400 --- 11:00

محل: آنلاین
اشتراک در:

سمینار علمی با عنوان "توسعه زیر ساخت ارتباطی شهر هوشمند در منطقه دو شهری بوشهر با ایجاد پوشش شبکه اینرنت اشیا" با حضور دکتر احمد کشاورز در تاریخ 14 مهرماه 1400 ساعت 11 برگزار می گردد.

لینک ورود

https://b2n.ir/840512


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: جمعه 12 آذر 1400