نشست شماره 100 از سری سمینارهای نخبگان بین‌المللی دانشگاه خلیج فارس

تاریخ انتشار: شنبه 20 شهریور 1400
responsive image

نشست شماره 100 از سری سمینارهای نخبگان بین‌المللی دانشگاه خلیج فارس به‌صورت وبینار با موضوع زیر با ارائه آقای دکتر سرجیو ایوان لوپز استادیار انستیتو پلی‌تکنیک کاستلو پرتغال (IPVC) با موضوع:

LPWAN as a Key Technology Enabler for the Industrial IoT Era

چهارشنبه ۲4 شهریور 1400 ساعت ۱4:۳۰ برگزار می گردد. جهت ورود به این نشست به لینک زیر مراجعه نمایید.

لینک ورود به وبینار:

https://meet.pgu.ac.ir/b/ara-7kz-xdf