جلسه شماره 101 از سری سمینارهای نخبگان بین‌المللی دانشگاه خلیج فارس

برگزار شده
جلسه شماره 101 از سری سمینارهای نخبگان بین‌المللی دانشگاه خلیج فارس

چهارشنبه 24 شهریور 1400 --- 10:00

محل: آنلاین
اشتراک در:

جلسه شماره 101 از سری سمینارهای نخبگان بین‌المللی دانشگاه خلیج فارس به‌صورت وبینار با موضوع زیر با ارائه خانم دکتر نیمیشا ودانتی، خانم دکتر اوما وداپالی، آقای دکتر شیب گنگالی و آقای دکتر آجای ملکتی از گروه لرزه نگاری موسسه ملی تحقیقات ژئوفیزیک هند با  موضوع:

Seismic Reservoir Characterization: Seismic Modelling, Acquisition, Processing, Interpretation, Rock Physics and Property Estimation for EOR and CO2 Sequestration

تاریخ: چهارشنبه۲4 شهریور 1400 ساعت ۱0:0۰

برگزار می گردد. جهت شرکت در این نشست به لینک زیر مراجعه فرمایید.

لینک ورود به وبینار:

https://meet.pgu.ac.ir/b/oil-3xt-yue


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: جمعه 12 آذر 1400