جلسه شماره 101 از سری سمینارهای نخبگان بین‌المللی دانشگاه خلیج فارس

تاریخ انتشار: شنبه 20 شهریور 1400
responsive image

جلسه شماره 101 از سری سمینارهای نخبگان بین‌المللی دانشگاه خلیج فارس به‌صورت وبینار با موضوع زیر با ارائه خانم دکتر نیمیشا ودانتی، خانم دکتر اوما وداپالی، آقای دکتر شیب گنگالی و آقای دکتر آجای ملکتی از گروه لرزه نگاری موسسه ملی تحقیقات ژئوفیزیک هند با  موضوع:

Seismic Reservoir Characterization: Seismic Modelling, Acquisition, Processing, Interpretation, Rock Physics and Property Estimation for EOR and CO2 Sequestration

تاریخ: چهارشنبه۲4 شهریور 1400 ساعت ۱0:0۰

برگزار می گردد. جهت شرکت در این نشست به لینک زیر مراجعه فرمایید.

لینک ورود به وبینار:

https://meet.pgu.ac.ir/b/oil-3xt-yue