دفتر امور حقوقی و رسیدگی به شکایات

مدیریت امور حقوقی، قرارداد ها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه خلیج فارس با هدف ارتقاء امر نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات واصله با توجه به دستورالعمل ها و قوانین، زیر نظر رئیس محترم دانشگاه انجام وظیفه می نماید.

راه‌های ارتباطی و سامانه‌های ثبت و پاسخگویی به شکایت:

دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه خلیج فارس تلفن ۳۱۲۲۲۰۲۷ و ایمیل takhalofat [at] pgu.ac.ir

اداره حراست دانشگاه خلیج فارس

ارتباط با مسئولین دانشگاه 

تماس با ما

با عنایت به ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری (اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری) ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود. چنانچه در ارائه خدمات، مواردی در خصوص اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری و یا از سوء جریانی در این خصوص اطلاع دارید، می توانید شکایت و یا اطلاعات خود را در سامانه مبارزه با رشوه خواری و سوء استفاده از مقام اداری ماده 91 ثبت و ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)

سامانه رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور

توضیح: لطفا از ثبت هرگونه شکایت مربوط به تخلفات صنفی و یا غیر صنفی در این سامانه خودداری نمایید.