نیلوفر رنجبر

نيلوفر رنجبر

مربی

دانشکده مهندسی جم

گروه مهندسی کامپیوتر (جم )

nranjbar [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399