مهدی آزادی مطلق

مهدي آزادي مطلق

استادیار

دانشکده مهندسی جم

گروه مهندسی کامپیوتر (جم )

m.azadim [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 27 تیر 1400