مجتبی عرب مؤمنی

مجتبي عرب مومني محمد آبادي

استادیار

دانشکده مهندسی جم

گروه مهندسی صنایع (جم )

marabmomeni [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399