فریبا سهرابی

فريبا سهرابي

دانشیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه گیاه پزشکی

fsohrabi [at] pgu.ac.ir

077-31221383

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399