ابوذر بازیاری

ابوذر بازياري

استادیار

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده

گروه آمار

ab_bazyari [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 8 آبان 1400