حمیدرضا صادقی پور

حميدرضا صادقي پور

استادیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم ورزشي

h.rsadeghi [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399