سید احمد قاسمی

احمد قاسمي

استادیار

پژوهشکده خلیج فارس

گروه زیست فناوری

077-31222270

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399