فرشته بیات

فرشته بيات شاه پرست

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

bayat [at] pgu.ac.ir

077-31221382

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399