سیدشاکر هاشمی

سيدشاکر هاشمي

استادیار

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی عمران

sh.hashemi [at] pgu.ac.ir

077-31222403

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 29 بهمن 1399