فاطمه جمالی

فاطمه جمالي

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه گیاه پزشکی

jamali [at] pgu.ac.ir

077-31221378

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 24 بهمن 1401