نجمه نوروزی

نجمه نوروزي

دانشیار

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه شیمی

nowrouzi [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399