علی محمد صنعتی

علي محمد صنعتي

استادیار

پژوهشکده خلیج فارس

گروه محیط زیست

sanati [at] pgu.ac.ir

077-31222237

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399