مهدی محمدی

مهدي محمدي

استادیار

پژوهشکده خلیج فارس

گروه زیست فناوری

mmohammadi [at] pgu.ac.ir

077-31222233

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399