پریسا شرافتی

مربی

دانشکده هنر و معماری

گروه مهندسی شهرسازی

p.sherafati [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401