محمد جواد پورعابد

محمدجواد پورعابد

دانشیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات عرب

m.pourabed [at] pgu.ac.ir

077-31222421

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399