حمید شاهبندر زاده

حميد شاهبندرزاده

دانشیار

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه مدیریت صنعتی

077-31222350

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399