ابراهیم حیدری

ابراهيم حيدري

دانشیار

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه علوم اقتصادی

eheidari [at] pgu.ac.ir

077-31222120

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 3 اسفند 1399