منيژه بحرینی زاد

منيژه بحريني زاد

دانشیار

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه مدیریت بازرگانی

Mbahrainizadeh [at] pgu.ac.ir

077-31222119

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 4 اسفند 1399