نادر سبکتکین

نادر سبکتکين

مربی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

saboktakin [at] pgu.ac.ir

077-31222128

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 24 بهمن 1401