علی پاکیزه

علي پاکيزه

دانشیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه روان شناسی

pakizeh [at] pgu.ac.ir

077-31222312

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399