غلامرضا جمالی

غلامرضا جمالي

دانشیار

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه مدیریت صنعتی

gjamali [at] pgu.ac.ir

077-31222123

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 18 بهمن 1401