شبیر اشک پور مطلق

شبير اشک‌پور مطلق

استادیار

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه ژئوفیزیک

shashkpoor [at] pgu.ac.ir

077-31223133

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 17 بهمن 1401